Packaging Services

Werkende applicaties zijn essentieel voor uw business. Door de projectmatige en gefaseerde aanpak worden applicaties inzichtelijk gemaakt, gedocumenteerd en uiteindelijk gepackaged conform industriestandaards. Volledig afgestemd op uw organisatie. Hierdoor heeft U meer controle over het licentiebeheer, versiebeheer en change management, met als resultaat een daling van de beheerskosten.

Om ervoor te zorgen dat elke applicatie zo soepel mogelijk door het packageproces loopt heeft ATS Teconomy de Quality Packaging Service ontwikkelt. Deze service zorgt ervoor dat het proces binnen budget en de gestelde deadlines verloopt.

QPS levert u hoge kwaliteit, klant specifieke, packages, volgens industrie standaarden, die u tijd en geld besparen in een “ready to deploy” formaat

Voordelen van Application Packaging Services

  • Levering van een standaard MSI/MSIX/App-V/Thinapp package voor een vast bedrag.

  • Modulair opgezet dus alleen afname van wat U nodig heeft

  • Een snel implementatieproject met korte doorlooptijd, zonder een lange leer- enervaringscurve te doorlopen.

  • Hoge kwaliteit van de opgeleverde packages waardoor klassieke planningsproblematiek rondom ‘rework’ tot een absoluut minimum beperkt wordt.

  • Optimale en efficiënte overdracht van kennis aan de klantorganisatie zodat ook in de situatie waarin het onderhoud is uitbesteed, voldoende kennis van het gehele proces wordt opgebouwd binnen de eigen organisatie.

  • ATS Teconomy heeft een vast team van medewerkers.De brede kennis en ervaring van deze medewerkers zorgt voor de juiste basis om de packages naadloos te integreren met andere aandachtsgebieden zoals AD en distributietooling.

  • Wij zijn in staat een hoog volume packages per week op te leveren en kunnen, indien noodzakelijk, snel bijschakelen en afremmen als de situatie daarom vraagt.

  • ATS Teconomy brengt haar uitgebreide knowledgebase met applicaties in.

  • ATS Teconomy heeft reeds duizenden ready to go packages ontwikkeld.

  • De aanwezige kennis, ervaring, sjablonen, aanpak en natuurlijk de halfproducten borgen dat ATS Teconomy snel, kwalitatief goede en beproefde packages oplevert.