Financiele instellingen

Wij migreren dagelijks applicaties binnen de financiële sector en hebben ervaring met projecten bij de meeste verzekeraars, pensioenfondsen en banken.

  • De meest belangrijke eigenschap van een financiële instelling, is dat haar klanten weten dat alle gegevens veilig zijn opgeslagen, slechts toegankelijk voor gemachtigden. Deze eigenschap uit zich in een zeer gestructureerde omgeving, waarbinnen absolute zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van het personeel en de software of hardware die men gebruikt.
  • Deze eigenschap is dan ook van groot belang bij het migreren van applicaties, en de daaraan gekoppelde gegevens. Deze gegevens moeten uiterst waakzaam worden behandeld, waarbij het belangrijk is, dat men beseft, dat elke wijziging grote impact kan hebben op de business.
  • Onze werknemers zijn zich bewust van het belang van vertrouwen en houden zich strikt aan de regels. Wij documenteren uitvoerig en gedetailleerd, maar zijn ons ervan bewust, dat gevoelige gegevens hier geen onderdeel van mogen uitmaken. Het versturen van gegevens, gaat uitsluitend via het interne, beveiligde, bedrijfsnetwerk en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
  • Al onze medewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van deze specifieke taak.
  • De grotere financiële instellingen zijn doorgaans onderverdeeld in vele afdelingen waarvan sommige nauw met elkaar samenwerken en andere onafhankelijk zijn.
  • Elke afdeling heeft zijn eigen budget waar ze het in een financieel jaar mee moeten doen en hier is in de loop van jaren flink op bezuinigd. Werkdruk neemt hierdoor toe waardoor applicatie eigenaren doorgaans weinig tijd hebben om te ondersteunen bij intakes. Aan ons de taak om het intakeproces zo goed mogelijk te plannen. Ons advies is dan ook om per afdeling te werken met een intake team.
  • Binnen de financiële sector is men zich er goed van bewust dat haar specialisatie bij de financiële economie ligt en wordt de IT in veel gevallen bij een partij belegd, die op haar beurt gespecialiseerd is in ICT Infrastructuur.
  • Teconomy is een specialist op het gebied van applicatie migratie en is goed onderricht in het technisch implementeren van de functionele wens van de klant, binnen de ICT Infrastructuur van haar ICT dienstverlener.
  • We leven letterlijk in een 24×7 economie waarin marktwerking vaak gepaard gaat met nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgevingen. Er wordt van ons verwacht dat wij aanpassingen snel en correct doorvoeren onder een hoge vorm van beschikbaarheid. Indien noodzakelijk werken wij tijdens daluren om te zorgen voor minimale impact op de organisatie.
  • Binnen de financiële sector hebben wij vaak te maken met een Microsoft Front-End, waarbinnen SCCM en RES WorkSpace Manager de applicaties aanbieden op een Windows werkplek of server. Bij het hebben van kantoren verspreid over meerdere locaties, ligt doorgaans de voorkeur bij het aanbieden van virtuele applicaties (App-V) via een Citrix omgeving. Daarnaast bestaat de Back-End uit een uitgebreidere omgeving, waarbinnen zowel Windows als Unix Servers draaien.