Intake Services

De applicatie intake is het meest cruciale proces in het hele package proces. Het verzamelen van alle applicatiegegevens is van belang om een goed package te kunnen maken. Hoe meer informatie hoe beter.

Aangezien u, als klant, de eigenaar en gebruiker van de applicatie bent, kunt u het beste deze informatie aanleveren.

Natuurlijk zou het heel mooi zijn als u deze informatie al heeft vastgelegd, maar de praktijk pakt meestal anders uit. Ook zien we dat de benodigde informatie verspreid is over meerdere personen. Het ophalen en vastleggen van deze informatie kost tijd, omdat de verschillende eigenaren hiervoor vaak tijd moeten vrijmaken naast hun reguliere werkzaamheden.

De intake fase zal dus, bijna altijd, bepalend zijn voor de totale planning van het packageproces. Voor het maken van een kwalitatief goed package is meer nodig dan een installatiehandleiding. De applicatie intake leidt dan ook tot een compleet applicatie dossier waarin alle kenmerken en vooral afhankelijkheden zijn vastgelegd.

Om het intake proces toch inzichtelijk en planbaar te maken bied ATS Teconomy de Quality Intake Service aan. Het intake proces wordt hierbij een gezamenlijk proces waarbij U alleen hoeft te zorgen dat aan alle applicaties de juiste eigenaren zijn gekoppeld en deze op de hoogte zijn van het proces.

Wij verzorgen de volledige planning van de intakes en rapporteren over de voortgang daarvan. Aangezien de informatie nog steeds uit uw eigen organisatie aangeleverd moet worden zijn aan dit proces wel een aantal voorwaarden verbonden.

Voordelen van Application Intake Services

  • Levering van een standaard applicatie dossier per applicatie voor een vast bedrag.

  • Wij zijn in staat om een hoog volume aan intakes te verwerken en kunnen, indien nodig, dit volume verhogen en verlagen als de situatie dat vereist.

  • Voorspelbare voortgang van het intakeproces welke realtime te volgen is in de Portal.

  • Hoge kwaliteit van de opgeleverde applicatie dossiers waardoor klassieke planningsproblematiek rondom ‘rework’ tot een absoluut minimum beperkt wordt.

  • Optimale en efficiënte overdracht van kennis aan de klantorganisatie zodat ook in de situatie waarin het onderhoud is uitbesteed, voldoende kennis van het gehele proces wordt opgebouwd binnen de eigen organisatie.

  • Binnen ATS Teconomy wordt gebruik gemaakt van een vaste formatie van medewerkers. De brede kennis en ervaring van deze medewerkers zorgt voor de juiste basis om applicatie dossiers op te leveren welke voldoen aan de, vooraf afgesproken, packagerichtlijnen.

  • We hebben een grote flexibiliteit in onsite en offsite intaking, onze documentatie heeft expliciete acceptatiecriteria van het te leveren pakket.