NEN 4400-1 gecertificeerd

Op 1 juli 2012 is de wet- en regelgeving met betrekking tot het in dienst nemen van personeel (en dus professionals) gewijzigd. Opdrachtgevers die zaken doen met bedrijven die hun zaken niet op orde hebben, lopen het risico op boetes en de inhuuraansprakelijkheid.

ATS Teconomy is daarom gecertificeerd volgens NEN 4400-1, waardoor zij haar klanten maximale bescherming kan bieden.

Nieuwe regels voor het inhuren van professionals

De bepalingen van de Wet op de Toewijzing van werknemers door tussenpersonen, die de aanwerving en detachering van personeel regelt, waren oorspronkelijk bedoeld om fraude en misbruik in verband met de aanwerving en detachering van werknemers in bepaalde economische sectoren tegen te gaan. Na hun wijziging op 1 juli 2012 zijn ze nu ook van toepassing op de ICT-sector en hebben ze specifieke gevolgen voor de aanwerving van zelfstandigen en consultants van IT-dienstverleners.

Vrijgesteld van huurverplichting

Ondanks een goede registratie en ongeacht de omvang lopen organisaties die personeel in dienst nemen, het risico van de zogenaamde inhuurverplichting als het bedrijf waarmee zij zaken doen, niet op tijd zijn loonbelasting en BTW afdraagt.

Dankzij onze NEN 4400-1 certificering hebben we het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het SNA-keurmerk geeft aan dat ATS Teconomy haar belasting en bijdragen op tijd afdraagt en is een vereiste voor de totale inhuuraansprakelijkheidsvergoeding voor bedrijven die personeel in dienst nemen.