Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat een onderneming verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. De onderneming maakt bewuste keuzes om een balans te vinden tussen mens, milieu en financieel rendement. Bedrijven kunnen zelfs nog een stap verder gaan en zich oriënteren op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.

  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit.Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

ATS Teconomy hecht grootte waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Om dit te concretiseren hebben wij ons MVO beleid geformuleerd met aandacht op milieu en sociaal economisch gebied (duurzaam ondernemen).