Overheid / Publieke sector

Wij migreren dagelijks applicaties binnen de overheid, en hebben ervaring met projecten bij onder andere Ministeries, Provincies, Gemeenten en Waterschappen.

  • De afgelopen jaren hebben er binnen de overheid veel consolidatie slagen plaatsgevonden. Zo zijn veel gemeenten samengevoegd en worden deelgemeenten verplicht om gebruik te maken van één centrale ICT.
  • Maar ook ministeries gebruiken steeds meer één centrale ICT. Gevolg is een complexe omgeving met vaak meerdere domeinen en een applicatie landschap met meerdere versies van één pakket.
  • We hebben binnen de overheid vaak te maken met maatwerk applicaties. Denk hierbij aan applicaties zoals: Key2, GBA, ArcGIS, eDocsd, DOMUS, BentleyView en KOFAX. Maar ook verouderde software waar geen support meer op wordt gegeven vanuit de leverancier komen wij tegen.
  • Ervaring om deze applicaties werkend te krijgen is uitermate belangrijk. ATS Teconomy is een specialist op het gebied van applicatie migratie binnen de overheid.
  • De overheid beschikt over veel informatie die als vertrouwelijk behandeld dient te worden. Vooral het migreren van applicaties en de daaraan gekoppelde gegevens zijn van groot belang. Deze gegevens moeten uiterst waakzaam worden behandeld.
  • Belangrijk is dat onze klanten er vanuit kunnen gaan dat alle gegevens veilig worden opgeslagen en slechts toegankelijk is voor gemachtigden. Wij documenteren uitvoerig en gedetailleerd, maar zijn ons ervan bewust, dat gevoelige gegevens hier geen onderdeel van mogen uitmaken. Het versturen van gegevens, gaat uitsluitend via het interne, beveiligde, bedrijfsnetwerk en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
  • Al onze medewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van deze specifieke taak.
  • Elk jaar zien wij bij de overheid verbeteringen. Voorheen was de omgeving vaak ongestructureerd, chaotisch en niet doelgericht. Vandaag de dag zien we steeds meer verbeteringen en vooral het effect van het overkoepelend beleid binnen deze specifieke omgeving is echt uitzonderlijk geweest.
  • In elke omgeving kom je processen tegen. Over het algemeen zijn IT-processen erop gericht om technische zaken kwalitatief in orde en toch efficiënt op te leveren, maar dit was zeker niet het geval in het verleden. De overheid heeft in enkele jaren gigantische stappen gemaakt, door alle processen te herzien en terug te brengen naar de kern van ITIL, waarbij onnodige processen, die er vooral waren voor procesbevrediging, werden gefilterd.
  • De gedachte dat applicatie software ‘wel even gedaan zou worden’ is van de baan. Waar voorheen voornamelijk de focus lag op het besturingssysteem (OS), staat nu een efficiënt proces. ATS Teconomy kan hierbij ondersteuning bieden.