Education

Wij migreren dagelijks applicaties binnen het onderwijs, en hebben ervaring met projecten bij diverse scholen gemeenschappen zoals Hogescholen en Universiteiten.

  • Op hogescholen en universiteiten heeft de ICT-beheerstructuur te maken met een breed scala aan gebruikers en computers, waarop applicaties moeten werken. Specifieke/ ‘stand-alone oplossingen moeten vaak ook in overweging worden genomen.
  • De diversiteit aan gebruikers: studenten, docenten/medewerkers, promovendi (dubbelrol: student en docent/medewerker), extern personeel, thuiswerkers en medewerkers die offline in het buitenland zitten – zij moeten allemaal toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de beschikbare applicaties.
  • Dan zijn er nog de beheerde en niet-beheerde werkplekken. Er is sprake van een beheerde werkplek als er overeenstemming is over SLA en wanneer deze onder volledig management van de ICT organisatie valt. Een niet-beheerde werkplek vindt men in bredere variatie met afwijkende afspraken.
  • Omdat er binnen de hogescholen en universiteiten verschillende diensten/faculteiten/domeinen zijn, zullen de overlappende applicaties door ieder onderdeel apart moeten worden getest en op elkaar worden afgestemd.
  • Daarnaast hebben we doorgaans te maken met meerdere specifieke platformen zoals: Citrix, Windows, VMWare, Mac, Unix en Linux.
  • De meest voorkomende applicaties binnen het onderwijs zijn bij ons bekend. Wij kennen de afhankelijkheden, variabelen en specifieke instellingen die nodig zijn om alle applicaties goed te migreren. Denk hierbij aan applicaties zoals: Autodesk (CAD programmatuur: Autocad, Inventor, Maya), WinIbw, Kofax, Labview, MatLab, SPSS, Business Objects, Mathematica, SAP gui, etc.
  • Gezien de grote hoeveelheid gebruikers is het van belang om goed rekening te houden met het uitfaseren of updaten van applicaties. Computers kunnen bijvoorbeeld offline, of op dat moment in gebruik zijn, en studenten verliezen niet graag hun gemaakte werkstuk.
  • Verder is het bijhouden van licenties essentieel. Welke vorm van licentie wordt er gebruikt, concurrent of per stuk? Hebben de gebruikers een flex werkplek? Zijn er gebruikersspecifieke data en instellingen? Enzovoort. Allemaal zaken om op voorhand in kaart te brengen voordat een applicatie wordt uitgefaseerd of bijgewerkt.
  • Applicaties dienen voor de student en docent te allen tijde beschikbaar te zijn. Voor een goede distributie kan er voor verschillende oplossingen worden gekozen zoals SCCM en APP-V. Uiteraard kunnen wij ook een Applicatie Webpagina opzetten binnen het intranet zodat de gebruiker zelf een applicatie kan downloaden en zonder uitgebreide gebruikersinteractie kan installeren.