Gezondheidszorg

Wij migreren dagelijks applicaties binnen de zorgsector, en hebben ervaring met projecten bij onder andere klinieken en ziekenhuizen.

 • Het belangrijkste binnen de zorg sector is de patiënt en zijn gegevens. Dit staat bovenaan.
 • Zo moet de wet op de privacy extra zorgvuldig worden nageleefd, zowel digitaal als fysiek.
 • Het kan immers voorkomen dat onze engineers op afdelingen moeten zijn waar zich patiënten begeven. Het is aan ons om hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan, zodat er zo min mogelijk hinder wordt ondervonden van onze activiteiten.
 • We zijn ons ervan bewust dat het een privacy gevoelige werkomgeving betreft, waar security maatregelen zeer belangrijk zijn. Deze worden door ons strikt gehandhaafd. Een onvergrendelde computer zal u bij ons niet aantreffen.
Binnen zorginstellingen hebben we vaak te maken met meerdere maatschappen, dat wil zeggen dat meerdere kleine bedrijven zich begeven binnen één zorginstelling. Wij zorgen ervoor dat er draagvlak is binnen de gehele organisatie. Daarnaast zijn wij uitstekend in staat om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen hetzelfde doel nastreven en op de hoogte zijn van processen en voortgang.
 • Artsen en verpleegkundigen werken bijna nooit op een vaste werkplek. Neem bijvoorbeeld een IC bed. Elk bed heeft zijn eigen pc, waarop wel 30 verschillende artsen en verpleegkundigen werken. Het is dus belangrijk dat in deze situatie een snelle en stabiele werkplek voorhanden is en redundantie is ingebouwd.
 • Ook kom je hier verschillende hardware tegen, die je lang niet over al ziet, neem de CTG scanners op de afdeling verloskunde, of de ECG bij de cardio afdeling. Dit zijn vaak levensreddende apparaten die goed moeten werken. Een storing levert gelijk prio 1’s op en zijn dus absoluut niet wenselijk.
 • Regelmatig packagen wij applicaties onsite, neem bijvoorbeeld een MRI scanner. Deze is simpelweg niet te verplaatsen en het testen dient dan op locatie te worden uitgevoerd. Uiteraard gaat dit op voor méér apparatuur zoals pillcamera’s of echo apparatuur op afdelingen zoals radiologie, cardiologie, urologie, podologie en gynaecologie. Hierbij zit software om alles te converteren naar video formaat. Dit zijn doorgaans complexe applicaties om te scripten/packagen.
 • Veel software wordt aangeleverd in één groot bestand (setup.exe) waarin ook weer verschillende software zit welke elkaar aanroepen bij een installatie. Wij houden altijd rekening met applicatie afhankelijkheden.
 • Steeds meer zorginstellingen, vooral ziekenhuizen, bieden de virtuele werkplek (VDI) aan. Dit is een goede ontwikkeling omdat op deze manier de beheerkosten lager uitvallen en stabiliteit wordt verhoogd.
 • Uiteraard is het van belang dat de applicaties goed mee migreren.
 • Gezondheidzorg werkt altijd. Er wordt van ons verwacht dat wij geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. We werken veel met spreekuren of druk bezette artsen. Deze kunnen niet tijdens een normaal dagdeel testen of een functionele intake met ons maken. Wij passen ons hierop aan zodat er een minimale impact op de organisatie is.
 • De applicaties die we migreren moeten 100% correct werken. Alles moet dan ook zo volledig mogelijk worden verpakt en getest in de DTAP-lijn met testaccounts en fictieve gegevens. We gebruiken fictieve data om de AVG-regels te waarborgen.